"Ένας καλλιτέχνης πιστός στην εικονική τέχνη…"

Ο Γιώργος Μαυρογένης έφερε ένα καινούριο πνεύμα στην τέχνη, πιστεύοντας στο ρόλο του καλλιτέχνη ως δημιουργού, ως παραγωγού πολιτισμού, ως διαμορφωτή της πολιτιστικής φυσιογνωμίας ενός τόπου, για τα οποία εργάστηκε και εργάζεται με αφοσίωση και συνέπεια μέχρι σήμερα.

Μίμης Σοφοκλέους
Ειδικός Σύμβουλος για τη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Απόσπασμα Ομιλίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2009