"Πίννε Κρασί να' σιεις ζωήν…"

H ιδέα για καθιέρωση µιας παλλαϊκής γιορτής που θα βοηθούσε στην ευρύτερη κατανάλωση του κυριότερου προϊόντος της επαρχίας Λεµεσού, ήταν του κ. Κλεάνθη Χριστοφόρου, Προέδρου της οινοποιητικής εταιρίας ΕΟΛ. Η εµπνευσµένη όµως ιδέα για να υλοποιηθεί σε γιορτή έπρεπε να λειτουργήσει "εν τοις πράγµασι". Να διαλεγούν, δηλαδή, διάφορες ουσιαστικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και να πραγµατοποιηθούν "εν χώρω και χρόνω, πού-πότε-πώς". Εκτός της εµπνεύσεως, χρειαζόταν και η πείρα ενός ευφάνταστου οραµατιστή και καλλιτέχνη, που θα υλοποιούσε την ιδέα. Στην περίπτωση της Γιορτής του Κρασιού, ο κύριος αυτός παράγων ήταν ο Γιώργος Μαυρογένης. Σ' αυτόν εµπιστεύτηκε ο Κλ. Χριστοφόρου την οργάνωση της Γιορτής. Και ο Μαυρογένης άρχισε µε µια πολυσέλιδη έκθεσή του προς την Εµποροβιοµηχανική Οµοσπονδία και το Συµβούλιο Αναπτύξεως Λεµεσού, που υποστηρίχθηκε θερµά από τον Πρόεδρο των δύο αυτών οργανώσεων. Στην έκθεσή του αυτή, ο Μαυρογένη ς υπέδειξε σαν ιδανικό γιορταστικό χώρο το Δηµοτικό Κήπο και ανέλυε λεπτοµερώς το διάκοσµο του χώρου και τες εκδηλώσεις που περιελάµβαναν θέατρο, µουσική, χορό κλπ. Η πλειοψηφία των συµβούλων των δύο οργανώσεων, που θα αναλάµβαναν την όλη διοργάνωση της Γιορτής, είχαν επιφυλάξεις για το υψηλό κόστος των προτάσεων και ενδεχόµενη µεγάλη οικονοµική ζηµιά. Θερµός ζηλωτής ο Μαυρογένης επρότεινε να αναλάβει µε δικά του έξοδα την κατασκευή του πελώριου σκηνικού, που ήταν η πλατεία κάποιου κρασοχωριού, µε τη βρύση, το καφενείο, σπίτια, εκκλησία κλπ. και να πληρωθεί αν πετύχει η γιορτή.

Μιχάλης Πιτσιλλίδης
Τοπική εφηµερίδα "ΛΕΜΕΣΟΣ",παράρτηµα του "Φιλελεύθερου"
Σεπτέµβρης 1998