"Οι γελοίες καταστάσεις ουδέποτε έπαψαν να υφίστανται. Οι γελοιογράφοι είναι που σπανίζουν…"

Η άποψη ότι οι συνθήκες του 1964, μετά τις διακοινοτικές ταραχές, ευνοούσαν την έκδοση σατιρικής εφημερίδας, δεν ευσταθεί καθόλου. Κάθε περίοδος ευνοεί την έκδοση σατιρικής εφημερίδας, δεδομένου ότι υπάρχουν σατιρογράφοι και γελοιογράφοι. Πρόκειται για το πιο δυσεύρετο δημοσιογραφικό είδος. Οι γελοίες καταστάσεις ουδέποτε έπαυσαν να υφίστανται. Οι γελοιογράφοι είναι που σπανίζουν…

…Δυο σηµαντικά σηµεία πρέπει να υπογραµµισθούν: Πρώτο η ελληνολατρεία του καλλιτέχνη και δεύτερο η συχνή παρεµβολή του Ττόφαλλου, που εκφράζει κατά τον καλύτερο τρόπο την Κύπρο.

Ανδρέας Κυριάκου
Απόσπασμα από το ‘Μια εισαγωγή στη Σατιρική’
Από το βιβλίο ‘ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ’ - Απρίλιος 2000

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανταποκρινόμενη στον κοινωνικό της ρόλο, στη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, έχει προχωρήσει με τη συγκατάθεση και την ευγενική παραχώρηση του κ. Γεώργιου Μαυρογένη στην ψηφιοποίηση της εφημερίδας "Σατιρική Επιθεώρηση"